1. PERIODONTICS : ORIGINAL ARTICLE 01-10

  Deepa Lakshmi Nagarajan, Malathi Krishnamurthi, Kavitha Ponnusamy, Ramesh Perumal

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 2. PREVENTIVE DENTISTRY : ORIGINAL ARTICLE 11-19

  Khalid Aboalshamat, Wejdan Salman, Razan Almehman, Amal Maghrabi, Khadija Alamoudi, Amani Najjar, Aeshah Alshehri

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 3. ORAL & MAXILLO-FACIAL SURGERY : ORIGINAL ARTICLE 20-29

  Valdas Papeckys, Henrikas Rusilas, Mindaugas Pranskunas

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 4. DENTAL : ORIGINAL ARTICLE 30-38

  Stasikelyte Morta, Kireilyte Mante, Baniene Rasa, Januzis Gintaras

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 5. PULMONARY MEDICINE : ORIGINAL ARTICLE 39-42

  Ganesh Chandra Mohapatra, Sumit Bharti, Mohammed Javed Khan, Smrutiranjan Nayak

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 6. PERIODONTICS : ORIGINAL ARTICLE 43-50

  Mohammed A M Kariri, Mohammed Y S Alwani, Ghadeer A Almughalis, Abdulaziz H Mobarki, Musab H A Judayba, Fahad M M Kariri, Ismail A Dorout

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 7. GENERAL MEDICINE : CASE REPORT 01-05

  Raghava Sharma, Arjun R

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 8. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 06-12

  Sadaf Guldin Phamba, Saldanha Dominic R M

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 9. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 13-17

  Chinmaya Dash, Sulekha Sinha, Sudipta Bose

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 10. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 18-26

  Aiswarya Mukundan, Vijayakumar S

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 11. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 27-36

  Rajan J Payyappilly, Usha Karunakaran, NP Kumar

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 12. ORAL & MAXILLO-FACIAL SURGERY : LETTER TO EDITOR 37-41

  Santhosh Kumaran, Pramod Krishna B, Kalappa TM, Lakshith Biddappa MA, Srungavarapu Gowtham, Saritha Maloth

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 13. ORAL PATHOLOGY & MICROBIOLOGY : CASE REPORT 42-46

  Punyasloka Pati, Suryanarayan Das, Biranchi Narayan Biswal, Rachna Rath

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 14. EDITORIAL 01

  Prashanth H V

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 15. PROSTHODONTICS : REVIEW ARTICLE 02-11

  Deepthi V S

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 16. PSYCHIATRY : ORIGINAL ARTICLE 12-23

  Niranjan Prasad, PB Sajeev Kumar, Akash Balu, AM Kunhikoyamu, PN Suresh Kumar, Narayanankutty

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 17. PATHOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 24-33

  R Vidyadhar, C S Ravi Prakash, K Sany Philip

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 18. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 34-41

  PP Mohammed Hisham, MB Shabina, S Remadevi, Beena Philomina

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 19. DERMATOLOGY : CASE REPORT 42-46

  Sandhya B Ravindran, Jisy S R, Nandakumar G

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 20. OPHTHALMOLOGY : CASE REPORT 47-51

  Niharika Shetty, Jagyaseni Balasamant, Shruti Singh

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 21. PEDIATRIC & PREVENTIVE DENTISTRY : ORIGINAL ARTICLE 52-57

  Lalit Patil, Preetam Shah, Priyanka Chopade, Smita Patil, Chandrakant Bangar

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 22. MICROBIOLOGY : LETTER TO EDITOR 58-60

  Prakash R, Sangeetha S, Lakshminarayana SA, Sunil Kumar. D. Chavan

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 23. PHARMACOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 30-35

  Kumarjit S, Manjunath GN, Dhananjaya BS, Lohit K

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 24. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 17-21

  Swathi V, Anita K.B, Prajna Sharma, Narendra Nayak, Syed Asim M

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 25. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 22-29

  Avinika Agarwal , Sevitha Bhat

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 26. GUEST EDITORIAL 01-02

  Manjunath G N

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 27. PHARMACOLOGY : REVIEW ARTICLE 03-16

  Satyanarayana V, Pavithra Krishnan

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 28. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 36-46

  Greeshma Hareendranath, Saldanha Dominic R M, Vishwas Saralaya

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 29. ORIGINAL ARTICLE 47-52

  Allavarapu Ramya Sree, Prakash R, Sunil Kumar, Gale Kathleen, Shilpa K

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 30. PATHOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 53-62

  Lakshmi S, Latha B, Nirmala C

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 31. SYMPOSIUM ARTICLE 63-73

  Suchitra Shenoy, Shantharam Baliga, Ashok J

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 32. OBG : ORIGINAL ARTICLE 74-77

  Lolita S.M. D’Souza

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 33. EDITORIAL 01-02

  Chief Editor

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 34. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 03-09

  Vijaya, Dominic R.M. Saldanha, Shalini Shenoy

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 35. ANATOMY : ORIGINAL ARTICLE 10-18

  Kavyashree A N, Lakshmi Prabha Subhash, Asha K R, Bindurani M K

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 36. OBG : CASE REPORT 19-22

  Lolita S.M. D’Souza, Joicy John, Prabha Anand

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 37. PHARMACOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 23-27

  Basavaraj Bhandare, Satyanarayana V, Safina Kauser

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 38. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 28-31

  Athiya Kausar, Prashanth HV, Prakash R, Veena Krishnamurthy

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 39. OBG : CASE REPORT 32-34

  Dwarakanath L, Shobha UN, Jamuna R, Hema KR, Sowmya G

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 40. OBG : ORIGINAL ARTICLE 35-40

  Jane Mary Jacob, Lolita S M D’Souza, Joicy John

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]


        
 1. PERIODONTICS : ORIGINAL ARTICLE 51-55

  Maya S Indurkar, Manjiree S Awad, Astrid Lobo Gajiwala, Urmila Samant, Cynthia D'Lima

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 2. ENDODONTICS : ORIGINAL ARTICLE 56-62

  Abdulrahman Mudaysh Bajawi, Yahya Mosawa Mobarki, Faisal Ghazi Alanazi, Mahmoud Yahia Almasrahi, Sultan Merei Malhan, Ahmed fhrine Alrashdi

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 3. DENTAL : ORIGINAL ARTICLE 63-71

  Hussain M Kinani, Zahra H Hakami, Ibrahim A Al-Amri, Salman A Maree, Hussain H Nahari, Ibrahim H Ghaythi, Abdulelah A Daghriri

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 4. PROSTHODONTICS : ORIGINAL ARTICLE 72-79

  Yahya M Mobarki, Abdulrahman M Bajawi, Arwa O Hakami, Abdulrahman A Mobaraky Omar A Darraj, Sultan M Halawi, Manal G Mubaraki

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 5. ORTHODONTICS : CASE REPORT 80-86

  Sultan M Halawi, Mohammed J Kamly, Abbas H Hobani, Manal G Mubaraki, Sabreen A Hummadi, Omar A Darraj

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 6. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 87-92

  Jalila Qayoom, Neha Haswani, Vidya Pai

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 7. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 47-55

  Rajan Joseph Payyappilly, Usha Karunakaran, Deepa Adilat

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 8. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 56-60

  Sumangala V, Venkatesha DT, Chennaveerappa P K, Gayathree L

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 9. PREVENTIVE DENTISTRY : ORIGINAL ARTICLE 61-68

  Khalid Aboalshamat, Abrar Jawhari, Sarah Alotibi, Khulood Alzahrani, Haya Al-Mohimeed, Manal Alzahrani, Haya Rashedi

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 10. ANATOMY : IMAGES IN MEDICINE 69-71

  Kavyashree A N

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 11. : GUEST EDITORIAL 61-62

  Venkatesh P

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 12. PHARMACOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 63-72

  Lohit K, Vidya KR, Manjunath GN

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 13. PHARMACOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 73-79

  Priyadarshini Bai G, Ravikumar P

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 14. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 80-87

  Venkatesh V N, Swapna Kotian

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 15. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 88-90

  Chinmaya Dash, Rajan J Payyappilli

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 16. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 91-95

  Veena Krishnamurthy, Sudeep Kumar M

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 17. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 96-102

  Venkatesh VN, Swapna Kotian

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 18. BIOCHEMISTRY : ORIGINAL ARTICLE 103-108

  Leelambika C, Pushpa Sarkar

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 19. BIOCHEMISTRY : ORIGINAL ARTICLE 109-114

  Prasad RM, Urban D’Souza, Shankar Bhat, Kumar M R Bhat

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 20. ORTHOPAEDICS : CASE REPORT 115-118

  Sridhar DK, Ravishankar J, Rajesh Sajjan Shetty, Vijay Tubaki

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 21. PEDODONTICS & PREVENTIVE DENTISTRY : ORIGINAL ARTICLE 119-125

  Indira MD , Nandlal B, Narayanappa D , Girish MS

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 22. PROSTHODONTICS : GUEST EDITORIAL 78-82

  Shobha J Rodrigues

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 23. HAEMATOLOGY : REVIEW ARTICLE 83-92

  Santhosh Sadashiv , John Lister

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 24. MICROBIOLOGY : LETTER TO EDITOR 93-96

  Venkatesha DT, Gayathree L

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 25. MICROBIOLOGY : ORIGINAL ARTICLE 97-103

  Sathish JV, Janakiram K, Vijaya D

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 26. ORAL PATHOLOGY & MICROBIOLOGY : SHORT COMMUNICATION 104-110

  Sachidananda Mallya P, Sudeendra Prabhu, Maji Jose, Shrikara Mallya P

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 27. ANATOMY : ORIGINAL ARTICLE 111-117

  Rupa L Balihallimath , PS Bhusaraddi , Ishwar Singh , Nareshkumar Tyagi

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 28. : SYMPOSIUM ARTICLE 118-136

  Jyoti Kini , Mallikarjungowda S Patil , Savindika Nawarathna , Animesh Jain

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 29. : ORIGINAL ARTICLE 70-74

  Usha Adiga, Sachidananda Adiga

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 30. OBG : SHORT COMMUNICATION 86-89

  Lolita S.M.D’Souza, Joicy Josin

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 31. MICROBIOLOGY : REVIEW ARTICLE 59-69

  Prakash R , Veena Krishnamurthy, Ramyasree Allavarapu A

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 32. DERMATOLOGY : GUEST EDITORIAL 41- 47

  Umashankar Nagaraju

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 33. : SHORT COMMUNICATION 90-92

  Chandrashekar V Hanji, G Venkatesh

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 34. : SYMPOSIUM ARTICLE 48-58

  Shrikala Baliga, Shalini M, Prasanna Mithra P, B Unnikrishnan, Rekha T

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 35. CONSERVATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS : ORIGINAL ARTICLE 75-85

  Kamakshi G, Nithin Suvarna, Harish Kumar Shetty, Jaishri Khed

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 36. ANATOMY : CASE REPORT 93-96

  Kavyashree AN, Asha KR, Bindurani MK, Lakshmi Prabha Subhash

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]

 37. : LETTER TO EDITOR 97-98

  Prakash R, Saleel Maulingkar, Raghunatha S

  [ Abstract ] [Manuscript: Download PDF]
Abstracting, Indexing and Library Catalogued Information


Indexing in other databases in progress.